Cafe 't Skoat
't Skoat giet oan!

Reünie zaterdag 3 juni 2017.

Zoals jullie weten organiseren we een reünie.

Dit is voor alle inwoners /oud inwoners van Oudeschoot of Heerenveen Zuid. 

U kunt zich opgeven door €10,00 over te maken op   bankrekeningnummer: NL38 RABO 0162561962 t.n.v. café ’t skoat; o.v.v. reünie en naam/namen (i.v.m. naambadges). Betaling is tevens bewijs dat je  aangemeld bent voor de reünie. Er is plek voor maximaal 500 personen     (vol=vol). 

Voor deze bijdrage krijgt u onbeperkt koffie, 2 consumptiemunten, 2 broodjes en soep.

    

Heeft u vragen mail dan naar :info@reunie-aldskoat.frl

    

    

Meldt je dus snel aan.

    

We maken er een gezellige dag van en hebben er veel zin in!

    

Namens de organisatie: Yke, Gerrit, Rina, Jannie, Harm     en Janet.